3 — Plastelínový svět — rozcestí U Sedmi dubů

KN6 šifra 3

KN6 šifra 3 — fotka

Náhradní zadání vydáme v případě zničení plastelín během skladování nebo převozů před hrou.
KN6 šifra — textové zadání

Záměr

hrátky s plastelínou, logická úloha snadná

Stručné řešení

Odhalíme vlastnosti plastelínových lidí: pohlaví (dírky, na rodičích nezávisí), barvu (dědí se pouhým smícháním rodičů), velikost (dominantní malost), tvar (dědí se po matce). Z Nikoly (velká krychle se 2 dírkami, jednobarevná) a dědečka (je stejný jako otec dětí, velká jednobarevná koule se 2 dírkami) vytvoříme hledané dítě.

Komentované řešení

  • Zamyslíme se nad děděním barev — pravděpodobně se bude dědit jenom mícháním rodičů, podobně jako u lidí, s pohlavím souviset nebude, zadání se o 4 pohlavích nezmiňuje.
  • Po barvách nejsou popsány dírky. Ty intuitivně chápeme jako vyjádření pohlaví.
  • Zkusíme identifikovat rodinu. Máme 3 plastelíňáky, kteří mají společnou jednu barvu, z toho jednoho čisté barvy. Tato barva je ve zbylých dvou částečně zastoupena, tedy to bude dědeček. Což znamená, že jedna dírka znamená muž. Navíc také v dětech není příměs žádné jiné barvy a tedy i společný rodič je čisté barvy.
  • Je-li tedy zbývající plastelíňák se 2 dírkami, je to Nikola a společný rodič je otec.
  • Zbývá určit dědění velikosti a tvaru. Je-li dominantní velkost, Karlova sestra by nemohla být malá, protože mají po dědečkovi velkého otce. Musí být tedy dominantní malost.
  • Kdyby se dědil tvar po otci, celá rodina je po dědečkovi kulatá. Proto se musí dědit po matce.
  • Během luštění bylo také dobré si uvědomit, že na vytvoření dítěte máte pouze plastelínu, kterou jste dostali.
  • K vytvoření dítěte použijeme Nikolu a dědečka, promícháme plastelínu a uplácáme dvoubarevnou (barev dědečka a Nikoly) velkou krychli s jednou dírkou.

Nápovědy

Časová nápověda upřesňuje intuitivně řešené části šifry a povoluje nový materiál.
KN6 nápověda 3 — časová

Bodová nápověda je rozdělena na tři samostatné části, dvě prozrazují důležité informace o plastelíňácích a třetí umožňuje projít týmům, které zničily vydanou hmotu.
KN6 nápověda 3 — bodová

KN6 nápověda 3 — kdo je kdo

KN6 nápověda 3 — jak se co dědí

Komentáře

Výhrada

Logická úloha by měla mít logicky jasné zadání. Zde se vám ale nepovedlo použití slova "vždy", které je nepřesné. Existují dva základní výklady pro "vždy": 1) Platí pro všechny děti jedněch rodičů. 2) Platí pro veškeré dědění. Ani zmínka o plastelínovém světě na začátku věty nestačí na určení varianty. Význam u tvaru vyplynul z dodané rodiny, u velikosti musel být obdobný, protože jinak by se nedala určit velikost výsledného syna.

Hrátky s plastelínou byly ovšem hezkým zpestřením proti věčným šifrám na papíru.

Héra

Mládí vpřed

Vyřešila nejmladší generace týmu, jejíž rychlosti uvažování a (hlavně) hovoru se dá těžko stačit... :)

Nicméně jsme vedli dost debatu o tom, jestli Nikola je chlap nebo ženská. Osobně jednoho Nikolu známe a slyšeli jsme o dalších. Ani zde předkládaná úvaha o míchání barev se mi moc nelíbí, u lidí (a ani u Mendelova hrachu) to tak není - i když se barvy většinou smíchají, může se narodit dítě s barvou jen jednoho rodičů (či dokonce vzdálenějšího předka).

Dobrý nápad!

Samotnou mě překvapilo, jak taková v podstatě obyčejná logická úloha potěší když je pěkně "zabalená" do barevné plastelíny :)

Ad mládí vpřed: jméno Nikola je myslím zvoleno schválně, aby právě nebylo poznat, jestli je to chlap nebo ženská - takže si člověk musel domyslet, co asi tak znamená ten počet teček...

Ad Héra: taky jsem měla s tím "vždy" trochu problém, naštěstí ostatní členové týmu prosadili ten správný výklad.

Eva

Dědění barev

Plastelína je pěkný nápad, i když se scvrkl na opsání vlastností na papír a vymodelování výsledku. Bez nápovědy bychom tam byli asi hodně dlouho, míchání barev zrovna moc genetické není (všichni předci dědečka jsou modří a jeho syn byl první v historii rodu, který se smíchal s jinou barvou :-)). To, že tečky jsou pohlaví, je taky víc intuitivní než logické.
(Tykadlo Bingo)

Líbilo

Souhlasím s tím, že plastelínová šifra byla líbivá a příjemně zpestřila.

Po prvním přečtení nás napadly 3 interpretace textu "... syna společného rodiče dětí a Nikoly". Po chvíli diskutování jsme postupně dvě vyloučili, ale nějakých 10 minut interpretace zabrala. V průběhu toho jsme se ale už snažili řešit šifru a chápat pravilda dědění a vzájemně se usměrňovali v tom, jak jsme úlohu chápali. Závěr luštění probíhal tak, že jsem už z platelíny vyráběl žádaného syna a s Terkou vysvětloval dalším dvěma členům, že to máme opravdu správně, pak mě pustili k orgovi, kterému jsem ale nedonesl zadání s písmenkem a než jsem si pro ně doběhl, předběhli mě další dva týmy.

Asi by se to ještě dalo kapku vychytat, ale myslím, že jsme byli s šifrou spokojení.