11V, 9P — Záchody — most na cestě do Adamova / jiný most na cestě do Adamova

KN6 šifra 11V

KN6 šifra 9P

Alternativní zadání 9P vydávané na Novém hradě při propadání do Pohody na stanovištích 9V a 10V:
KN6 šifra 9P — alternativní propadací

Záměr

překvapivá, minimalistická, pro odpůrce loňské C4 na nekonečno; pro někoho 10 sekund, pro jiného zákys

Stručné i komentované řešení

Otočený biologický symbol pro samici odpovídá mapové značce kostela. Použijeme-li stejnou logiku i na samčí symbol, dostaneme udání směru. Všechny varianty této šifry ukazovaly na kostel v Adamově. Ve Výzvě bylo stanoviště navíc umístěno tak, aby mohly být hrany piktogramů rovnoběžné s okrajem papíru pro těžší pochopení, že záleží na směru.

Nápověda

Ukáže jinak natočené zadání z Výzvy a tím zdůrazní proměnnost směru a stálost objektu sybolizovaného ženským piktogramem.
KN6 nápověda 9P

Komentáře

10 s nebo zákys

Na rozdíl od loňské C4 tentokrát 10 sekund. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.

Héra

Jinak, ale správně - nebo ne?

Použití alternativních symbolů odhalila mladší generace za několik sekund. Interpretovali jsme je však jako "dolní kostel", což vedlo k problémům po příchodu na stanoviště - tam po nás chtěli vyřešit další šifru, na kterou toto řešení nepasovalo. A argumentovali, že druhé kolečko s křížekem v mapě není kostel. Což je asi pravda.
I tak je to jediné stanoviště, které mne znechutilo. Řešení jsme nevyhaluzili, princip jsme pochopili, jen si jej vyložili jinak, ale i ten nesprávný výklad nás dovedl na správné místo. Ukazovat šipka jiným směrem a být to v terénu, dorazíme po několika kilometrech na místo, kde nikdo nebude, budeme přemýšlet dál a nakonec nás napadne, že šipka ukazuje směr v mapě od místa zadání. Takhle jsem měl ale pocit, že bychom za měli být diskvalifikováni. Opakující se otázka "Kam byste šli?" nás nutila jakoby falšovat již odevzdanou písemku...
Bob

Bolo jasné, že sa ide do

Bolo jasné, že sa ide do Adamova, žena hore nohami je kostol, chlap nabok ukazuje smer na juhovýchod, takže ďalšie stanovište je v Adamove niekde v uličke na juhovýchod od kostola. S týmto sme prišli do Adamova ku kostolu, kde nám po otázke od orgov tiež chvíľu trvalo, kým sme pochopili ich "správnejšiu" interpretáciu. Možno mohol byť obrázok chlapa skôr, nech sa to dá čítať "choďte na juhovýchod / ku kostolu" a nie ako my "choďte ku kostolu / a od neho na juhovýchod". Ale tak či tak nás to nijak nezdržalo a pobavilo, toto sú len nepodstatné detaily :)

--
mišof

Bolo jasné

Vaše interpretace určitě není správnější. Asi byste nechtěli, aby v šifrách chybělo určení místa s tím, že "je jasné, že sa ide do Adamova". Takhle lze určit leda objekt, který se v mapě široko daleko vyskytuje jen jednou, ale to se o kostele rozhodně říci nedá. Takže tajenka nutně musela znít "kostel, Adamov", nikoliv "kostel, JV strana".

Héra

Opticky hezké zadání, ale řešení tak nějak nepřesvědčivé

Nevím, tohle je jediná šifra z celé Pohody, ze které mám trochu rozpačitý pocit. Zadání vypadá opticky skvěle, to jo ;) obrácená samička jako kostel je taky príma, ale to určení směru... to mě teda nepřesvědčilo. Zvláště pak ta kontrola vyluštění pomocí jiného zadání, dohadovat se s orgy, jestli samička může mít plné kolečko nebo ne a na druhý pokus hádat Babice, které jsou pěkně daleko.. připadala jsem si jak žáček u zkoušení, který se snaží trefit do toho, co pan učitel chce slyšet. Pro mě to byla určitě nejslabší mezi záplavou výborných šifer. Eva