14 — závěrečný týmový úkol — sportovní hala v Adamově (cíl)

KN6 šifra 14

Záměr

měl by projít každý tým hezkou češtinovou strategií

Písmena k uhodnutí — stejná pro všechny týmy

 • trénovací slovo: SVAL
 • ostrá slova (tři pokusy): 1. KANEC, 2. SOPKA, 3. PRASE

Organizátorská strategie

 • Nejdřív všichni okoukají písmena ostatním hráčům.
 • Hráč nejvíc vlevo seřadí ostatní podle abecedy, stoupne si zpátky.
 • Hráč napravo od něj jej zařadí.
 • Ostatní směrem doprava řazení zkontrolují, popřípadě opraví.
 • Předem určený hráč s největší slovní zásobou přeskládá ostatní do nějakého slova, co jej napadne a sedí mu, a všechny seřadí.
 • Hráč napravo od něj jej zkontroluje. Nesedí-li, vymyslí jiné slovo. Kontroluje hráč vpravo (a cyklicky dál), dokud první z hráčů nezvedne ruku. Pokud se nedošlo do situace, kdy mají všichni zvedlé ruce, následuje tato ultimátní opravná strategie:
 • Hráč s největší slovní zásobou seřadí zbylé čtyři do smysluplného slova délky 4. Ostatní písmena zkontrolují a zapřemýšlí, co by mohli být.
 • Pokud se ti, co prve nevěděli, své písmeno dozví, je vše v pořádku. Hráč s největší slovní zásobou podle potřeby zkouší i jiná slova jiných délek, řadí se vždy před začátek slova.
 • Pokud nevěděl hráč s největší slovní zásobou, začne řadit první náhradník (předem určený) atd.

Komentáře

Naše strategie

Naše strategie byla principiálně stejná, neměli jsme nouzovou variantu, na to nebyl čas. Kde byly odchylky ? Zdá se mi, že máte zbytečně moc činností, které nejsou nutné, zejména opakované kontroly. Již úvodní prohlížení písmen je zbytečné, stačí, když se podívá scrabblista, aby mohl déle vymýšlet slovo. Předběžně, protože mu zatím chybí lokalizace vlastního písmene.

První řazení podle abecedy může provést kdokoliv, my měli určeného člena. Po něm už stačí upravovat maximálně dvakrát. Poprvé je úvodní rovnač zařazen členem z opačného konce řady, než kam si sám stoupne. Pokud je zařazen vedle zařazujícího, což znamená, že nebyl schopen určit jejich pořadí, opraví tyto dva kdokoliv z ostatních, měli jsme určeného opačného krajníka.

Teprve teď je důležitý pohled na písmena ostatních. Nejprve si scrabblista prohlédne všechna písmena, ze sousedních písmen zjistí rozsah pro své písmeno a tvoří slovo. U ostatních stačí, když se podívají na své sousedy a zjistí svůj rozsah. Až se všichni podívají, scrabblista je seřadí do žádaného slova. Pak už jen postupně pro všechny zbývá prohlédnout si všechna písmena a vybrat ze svého rozsahu písmen to, které vytvoří slovo.

Héra

Detto. Abecedné usporiadanie

Detto. Abecedné usporiadanie presne rovnakým postupom, potom sa každý pozrel na svoj rozsah, potom som ja zložil slovo, ostatní si ho pozreli a keby sa niekomu nepáčilo, mohol preusporiadať. Fail tejto stratégie sme už neriešili, nechcelo sa nám :)

Celkom zlaté bolo, že zo slova KANEC som ja dostal A, takže keď som abecedne triedil ECKN, zdalo sa mi evidentné, že hra končí, slovo bude KONEC, a tak som sa spokojne postavil na koniec utriedeného radu, mysliac si že som O -- a následne bol asi 10 sekúnd v ťažkom šoku, keď ma presunuli na opačný koniec :D

Nepředpokládej, domlouvej se

Zkušební slovo bylo VLAS, ale to je asi jedno. ;-)

Měli jsme dvě strategie. Ta první, co se ukázala neprůchodnou, byla tato:

 1. Nejprve se seřadíme podle abecedy. Postupně se vystřídají všichni hráči. A to tak dlouho, dokud se jednou neprotočíme, aniž by se změnila číkoliv pozice.
  Když každý vstoupí a zase se beze změny vrátí, začíná druhý krok.
 2. Dělíme se na souhlásky a samohlásky. Samohlásky vlevo, souhlásky vpravo. Opět aspoň dvě kola, poslední v řadě přemístí souhlásku zprostředka na levý okraj.
  Poslední kolo je zase naprázdno, když každý vystoupí a zase se vrátí, začíná tředí krok.
 3. Řadíme se do slova. Každý už ví, v které části abecedy se nachází a jestli je souhláska nebo samohláska. Prohazujeme se tak dlouhou, dokud není koho přesunout a zdá se, že slovo známe.

O zvedání rukou jsme neuvažovali, alespoň já to považoval za nebezpečné, protože jsem popisu rozuměl tak, že ruku už nelze dát dolů.

Tento postup má několik závad:

 • Není optimalizovaný - není jasně určeno, kdy se přestáváme řadit podkle abecedy či podle souhlásek/samohlásek.
  Kola se mohou opakovat a tím se ztrácí čas.
 • Není zcela jasné, kdo je souhláska a kdo samohláska. Finální přesun souhlásky je snadno přehlédnutelný.
 • Pokud si někdo v posledním krouku (skládání slova) neví rady a vrátí se beze změny na místo, ostatní nevědí, jestli se řadí na správné místo nebo si neví rady.

Krom toho jsme dělali chyby:

 • Některým členům týmu došlo (těm nejmladším, nejbystřejším), že na seřazení podle abecedy stačí jedno kolo a na rozdělení podle souhlásek/samohlásek dva přesuny. Ale nesvěřili se s tímto poznáním ostatním, jen přecházeli do dalšího kroku, aniž by počkali na dodhodnuté prázdné protočení. Ti, co na to čekali, pak nevěděli, které přesuny jsou ještě v "abecedě" a které v "souhláskách". To vedlo k tomu, že např. jeden poskládal souhlásky/samohlásky a následující je zase opravil do abecedního pořadí, to bylo v prvním pokusu. V druhém pokusu zase, když začal třetí krok, tak jsem věděl, že jsem samohláska mezi "P" a "T" - žádná tam není...
 • Pletli jsme si, jestli mají být souhlásky vlevo nebo vpravo.

Do třetího kola jsme šli s upraveným postupem. Důležité bylo zkrátit počet kol a tím získat čas a hlavně ujasnit, kdy končí ta která fáze (krok). Mladším bylo vysvětleno, že nemohou očekávat, že ostatní uvažují stejně jako oni a vystvtlili nám, že na seřazení podle abecedy stačí jedna otočka, v ideálním případě dokonce dva kroky, ale každý se musí podívat, kde se nachází. Také, že každému musí být řečeno, jestli je souhláska. A konečně, že si musíme dát vědět, když si nevíme rady.

Finální postup byl tento:

 1. Seřazení podle abecedy - jedna otočka, každý na konci ví, kde se v abecedě nachází.
 2. Souhlásky/samohlásky - první vezme každého ze zbývajících a postaví jej na kraj samohlásek (vlevo) nebo souhlásek (vpravo). Následující takto umístí prvního. Všichni už vědí, co jsou.
 3. Sestavení slova - každý se snaží sestavit slovo. Když si neví rady, prohodí libovolné dva hráče a pak je dá zase zpátky.

Asi jsme měli i štěstí na slovo (PRASE), protože už na konci prvního kola (třetího kroku) jsem věděl, co jsem za písmeno. A tak jsem zvedl ruku, což nebylo domluveno - improvizoval jsem, jak ti mladší pořád naléhali - "Musíš improvizovat!" - ale to já nerad, zvlášť když nemám zpětnou vazbu.

Nakonec jsme to tedy dokázali. :-)
I když po druhém pokusu jsme si myslel, že už to nezvládnem - a to jsem řekl i nahlas a dohnal tím dceru k slzám. ;-)

Bob

Strategie

My jsme zvolili podobnou strategii jako autoři, v prvním cyklu seřazení dle abecedy, pak scrabblení, dokud ho všech pět neodsouhlasí. Tu abecedu jsme ale zavedli, aby to scrabblení bylo jednodušší, nedošlo nám, že pouhým scrabblením neodlišíme např. TANEC a KANEC. Mimochodem, ani s abecedou (a nepomohou ani samohlásky/souhlásky) se nedá odlišit RANEC a TANEC. Nejvtipnější bylo, že při čtení zadání nás jako první napadlo prase, takže jsme měli co dělat, abychom se u kance nezačali řehtat. Kdyby orgové začali tím, co plánovali jako třetí, tak bychom se asi neudrželi. :-)
Příjemná oddychovka na závěr. Díky.
(Tykadlo Bingo)

Taky abeceda

Po neúspěchu s kancem jsme i my přišli na abecední uspořádání. Když jsme si vzájemně prohlédli abecedně seřazená písmena slova SOPKA, zůstali jsme pěkně dlouho stát a zdálo se, že z těch písmen vůbec žádné slovo nevymyslíme :-). Ale po nějaké minutě se naštěstí Medvědovi rozsvítilo.
Btw., jako první slovo, které vyhovuje zadání, nás taky napadlo PRASE ;-).

PRAXE

Pěkná prasárna by byla, kdyby orgové použili slovo PRAXE. :-)
(Tykadlo Bingo)

Ano, toto je pěkná zrada,

Ano, toto je pěkná zrada, protože nejde vyřešit pomocí řazení podle abecedy. Ale předpokládali jsme, že týmy, které budou potřebovat už 3. pokus, budou mít strategii tak vymakanou, že si praxi vyloučí. Nakonec spíš zafungovalo to, že prase je víc spjato s organizátory a praxe nikoho moc nenapadne.

Přesné určení

Jenom mě tak napadlo, že když mám jednoho člověka, kterému potřebuji říci jeho písmenko a další tři, které můžu použít jako figuranty, tak ať už za použití morseho nebo římských číslic bych to měl dokázat. Takhle v klidu a teple člověka napadají věci :)
(INDEX)

My sme sa boli počas hry

My sme sa boli počas hry explicitne orgov spýtať, či je toto OK, a dostali sme odpoveď, že radšej by videli riešenie bez akéhokoľvek kódovania. Vyložili sme si to tak, že priamo odvysielať človeku jeho písmenko nie je OK, bez ohľadu na spôsob, akým to dosiahneš.

Inak aj pri takejto interpretácii pravidiel si viem predstaviť aj takmer 100% blbuvzdornú stratégiu, kde sa po "abeceda" a "samohlásky" v prípade nejednoznačnosti použije "z toho, čo vidíš, by si mal vedieť spraviť dve rôzne slová, správne je to skôr/neskôr v abecede", ale my sme boli leniví myslieť a tak sme sa radšej spoľahli, že orgovia nebudú vymýšľať žiadne prílišné zákernosti :)

--
mišof